Hlouběji do Terapie s LoutkouHlouběji do Terapie s LoutkouHlouběji do Terapie s LoutkouHlouběji do Terapie s LoutkouHlouběji do Terapie s LoutkouHlouběji do Terapie s LoutkouHlouběji do Terapie s Loutkou
Přiblížit
Obrázky
foto: Hlouběji do Terapie s Loutkoufoto: Hlouběji do Terapie s Loutkoufoto: Hlouběji do Terapie s Loutkoufoto: Hlouběji do Terapie s Loutkoufoto: Hlouběji do Terapie s Loutkoufoto: Hlouběji do Terapie s Loutkoufoto: Hlouběji do Terapie s Loutkou

Hlouběji do Terapie s Loutkou

Ostatní

Letní kurz v centru Prahy - Nejbližší volný termín kurzu je 10.-15.7. 2024 Absolvovali jste kurz „Terapie loutkou na dotek“ a zjistili jste, že je toho k prozkoumání mnohem víc? Pokračujte v získávání nových poznatků a porozumějte svým životním zkušenostem s loutkovou terapií.


Množství
CZK 20 450Změnit měnu
Cena doručení do USA. Změnit zemi doručeníCZK 20
Na objednávku
Nejbližší volný termín kurzu je 10.-15.7. 2024
Přehled
 • Postava: Ostatní
 • funkce 0

Den 1

Vytvoříte si vlastní terapeutickou loutku v naší dílně v centru Prahy.

Den 2

Cíle dne 1 jsou:

 • vytvořit vlastní loutku s vedením
 • pochopit, jak a proč jsme se rozhodli pro tento design
 • naučit se základní dovednosti potřebné k výrobě loutky
 • prozkoumat její/jeho jméno a identitu
 • cítit se jistě v procesu tvorby

Výsledky učení:

Vytvoření vlastní loutky k použití ve vzdělávání a terapii

Pochopení přenosných dovedností pro tvorbu loutek

Sebejistota ohledně role a funkce loutky

Den 3

Cíle dne 2 jsou:

 • dokončit loutku, kterou můžeme vlastnit a být na ni hrdí
 • pojmenovat a zasadit naši loutku do kontextu
 • prozkoumat fyzický život loutky
 • rozvíjet emocionální život loutky
 • vytvořit jednoduché interakce s jinou loutkou
 • umožnit dětem vytvořit si svou osobní loutku
 • procvičit minimální zásahy pro zvýšení sebevědomí
 • být upřímní v naší zpětné vazbě k dětem
 • povzbuzovat děti, aby v jejich tvořivosti přijímaly určité riziko

Výsledky učení:

Pocit dovednosti při vytváření loutky a podpora dítěte při její tvorbě

Větší sebevědomí v pochopení aplikace loutek pro zkoumání pocitů

Pochopení hranic prozkoumávání, umožnění „odrolování“ a uzavření

Dopoledne:

Dokončení posledních úprav loutky – malování, oblečení atd.

Pojmenování loutky: rozhodněte, kdo tato loutka je a zda představuje někoho důležitého ve vašem životě nebo možná část vás samých, minulost, přítomnost či budoucnost?

Dejte své loutce jméno.

Prozkoumejte, jak se může vaše loutka pohybovat – velké i malé pohyby. Jaké gesta může dělat? Vyjadřují tato gesta pocity?

Jaké pocity je důležité, aby vaše loutka vyjádřila?

Pracujte s partnerem na prozkoumání různých emocí a sdílení hlavních emocí vašich loutek: smutek, hněv, radost, znechucení, strach, překvapení.

Odpoledne:

Práce s dětmi na vytvoření jednoduché loutky; dítě vede a dospělý podporuje, například pokud je něco velmi obtížné. Například, pokud je potřeba něco přišroubovat, pomozte s tím začít, ale povzbuzujte dítě, aby to dokončilo. To musí být bezpečná aktivita.

Některé děti budou potřebovat krátké přestávky na fyzickou aktivitu, pokud mají krátkou dobu soustředění.

Den 4

Cíle dne 3

Po prozkoumání fyzických a emocionálních aspektů naší osobní loutky jsou nyní cíle následující:

 • podstoupit určité riziko při našem zkoumání
 • najít způsoby, jak jít nad osobní rámec
 • objevit svět improvizace – verbální i neverbální
 • poznat snadnost identifikace s loutkou
 • začít s vyprávěním příběhů
 • pozorovat výše uvedené u dětí

Výsledky učení:

Účastníci dosáhnou následujícího:

Větší sebevědomí při riskování

Objevování nových světů skrze improvizaci

Začátky loutkářství a terapeutického vyprávění příběhů

Děti získají sebevědomí v komunikaci

Používání struktury k rozvinutí jednoduchého příběhu

Třetí den letní školy přinese dospělým ve skupině další dovednosti a dětem větší povědomí o jejich vlastní kreativitě.

Dopoledne:

Krátká přednáška následovaná praktickým zkoumáním našich vlastních loutek (a sebe sama). Budeme posouvat hranice v rámci riskování prostřednictvím improvizace.

To povede k vyprávění příběhů, jak osobních, tak pohádek.

Odpoledne:

Povzbuzující zpětná vazba z předchozího dne a vznikající identita dětských loutek. První kroky do improvizace a vyprávění příběhů.

Den 5

Účastníci nyní budou mít zkušenosti se svou vlastní loutkou, pohybem, zvukem a improvizací. Budou také prozkoumávat základní vyprávění příběhů prostřednictvím své loutky, jednotlivě, ve dvojicích a v malých skupinách. Povedou si deník a zaznamenají své pocity a reflexe na své loutkové cestě.

Cíle:

 • Vytvářet scénáře pro budování sebevědomí
 • Umožnit rozvoj originálních příběhů
 • Zlepšit dovednosti loutkářů
 • Inspirovat děti k pokroku
 • Podporovat děti v rozvoji jejich vlastních nápadů
 • Povzbuzovat děti k vytvoření vlastního představení

Výsledky učení:

Základní dovednosti pro terapeutické využití loutek

Pochopení terapeutického dopadu loutkářství

Pracovní schémata pro aplikaci s dětmi

Dopoledne:

Zpětná vazba a reflexe účastníků o jejich vlastní terapeutické cestě prostřednictvím loutky. Plánování závěrečného workshopu pro děti bez vnucování nápadů nebo přílišného vedení.

Více dovedností v vyprávění příběhů s loutkou a procvičování komunikace. Procvičování se složitější loutkou, pokud jsou připraveni. Nezapomínejte, že to je učení, které zažili prostřednictvím své loutky, které poskytuje pochopení a zdůvodnění pro loutkovou terapii.

Odpoledne:

Připomeňte dětem, že je to jejich závěrečný workshop a budeme společně sdílet nápady. Vyberou si příběh, který by chtěly s loutkami zahrát, a nacvičí scény. Dospělí budou mít podpůrnou roli – a pokud bude potřeba nějaké opravy!

Sdílení představení (rodiče/pečovatelé/učitelé jsou také zváni). Dokončení a odnést si loutku domů.

Den 6

Cíle:

 • Konsolidace učení napříč třemi kurzy
 • Pochopení jedinečnosti loutek v terapii
 • Uchopení složitosti loutek v terapii
 • Přizpůsobení aplikace na jiné věkové skupiny včetně starších lidí
 • Schopnost sdílet diskuzi o důležitosti loutek
 • Uvědomění si hranic a limitů loutkové terapie

Výsledky učení:

Účastníci budou mít vzdělávací model úrovně 1 loutkové terapie

Integrují historii, teorii a praxi loutkové terapie

Účastníci splní základní znalostní hodnocení pro získání certifikátu

Dopoledne:

Skupina se znovu podívá na svou cestu třemi kurzy a identifikuje jakékoli mezery v porozumění nebo znalostní bázi. Proběhne praktická práce na představení a zvážení „loutky jako vypravěče“ a „loutky jako performera“.

Vyplnění hodnotícího dotazníku.

Odpoledne:

Čas na zkoušku závěrečného představení (personál bude k dispozici pro jakoukoli potřebnou podporu); skupiny si mohou navzájem poskytnout zpětnou vazbu a návrhy.

Závěrečné představení a určení kritérií hodnocení.

Můžeme poskytnout obecné indikace standardů, ale konečný výsledek nemůžeme sdělit, dokud nebudou dotazníky ohodnoceny.

Shrnutí:

délka kurzu je 6 dní

Max. 15 účastníků

Program:

Stavba vaší loutky

Učení se ovládat loutku

Zodpovídání vašich dotazů

Supervize

Certifikát o základním školení v loutkové terapii

Recenze Loutky.cz


Stefano Santi 16. 8. 2023bbbbb

Thank you for all your advice and help! Guys at Czech Marionettes are really masters of what they do. I have visited them in their studio and got my Skeleton there. Will buy more professional stuff there.

Thomas Fuller 13. 7. 2023bbbbb

I was surprised by how easy and fun it is to operate. The controls and strings are straightforward, making it easy to create various dance movements. For its size, the puppet is very compact and can be comfortably carried in a small backpack. If you're looking for a simple yet entertaining and nice marionette, this marionette is a fantastic choice.

Aprille Ross 11. 6. 2023bbbbb

Absolutely beautiful!!

Objednaná loutka:Erunis - rudovlasá elfka
Sydney Ruggiero 11. 6. 2023bbbbb

Objednaná loutka:Princ Damian Loutka
9. 6. 2023bbbbb

If you enjoy Marionettes this is the site for you - your time and effort will be used wisely if you love creative puppets I recommend this site owner unconditionally and enthusiastically!Načíst další


Zdroj recenzí: Loutky.cz, Google, EtsySouvisející produkty

Terapie Loutkou

Stejný character

LoutkyLoutkyObrovský výběr loutek, které budete milovatSkládačky & komponentySkládačky & komponentyPro tvůrce. Vše, co potřebujete k vytvoření marionetyLoutky pro 3D tiskLoutky pro 3D tiskNejvětší databáze 3D modelů loutek na světěStarožitné loutky na podporu PUPStarožitné loutky na podporu PUPNeopakovatelné umění, které tvořilo naše dějiny